Exekutorský úřad Praha 6 soudní exekutorky Mgr. Zuzany Grosamové je stabilním exekutorským úřadem s působností po celé České republice.

Úvod - Kdo jsme

VRACÍME SMYSL
VAŠIM PENĚZŮM

V červnu roku 2013 byla soudním exekutorem jmenována Mgr. Zuzana Grosamová (dříve Sobíšková), která navázala na úspěšnou dvanáctiletou historii úřadu a přináší jasnou vizi do budoucna.

Propracovaný systém řízení exekučního procesu, moderní technické zázemí a především prokazatelné výsledky v oblasti vymáhání práva nás řadí k těm nejúspěšnějším.
Věnovat se Vám bude tým profesionálů, kteří si poradí i s nestandardními případy.

Mgr. Zuzana Grosamová

Mgr. Zuzana Grosamová

soudní exekutor

„Věřím, že vymahatelnost práva je jedním ze základních kamenů spravedlivé, demokratické společnosti.“
JUDr. Jan Grosam

JUDr. Jan Grosam

ředitel

„Exekuce je služba,
na tom si trvám.“

Náš tým

Obchodní tým

Naším posláním je budovat dlouhodobá partnerství.

Ing. Lukáš Bažanovský

Ing. Lukáš Bažanovský

zodpovědný za obchod a finance

„Protože svou práci beru zároveň jako zábavu, tak jsem tu pro klienty za každé situace, za všech okolností.“

Právní oddělení

Jsme sehraná parta lidí, kterou baví hledat nové cesty a funkční právní řešení.

Mgr. Jakub Jetmar

Mgr. Jakub Jetmar

zodpovědný za právní oddělení

„Žiju právem. Každá kauza je pro mě výzvou. Překládám právní jazyk do řeči lidí. A tím vším inspiruju ostatní.“

Přímé vymáhání

Výborných výsledků v terénu i na telefonu dosahujeme díky důslednosti a vytrvalosti.

Tomáš Holubovský

Tomáš Holubovský

zodpovědný za přímé vymáhání

„Garantuju, že žádný dlužník před námi svůj majetek neschová.
Chci výsledek, ne výmluvy.“

Projekty & podpora

Vytváříme roboty a automaty, které urychlují vymáhání vašich pohledávek.

Tomáš Komorous

Tomáš Komorous

zodpovědný za projektové řízení

„EXBOT®, náš exekuční robot, je takové moje čtvrté dítě. Učím ho, rozvíjím ho a jeho prostřednictvím zvyšuji naši úspěšnost.“

Historie

2001

JUDr. Jan Grosam byl jmenován 1. září 2001 do Exekutorského úřadu Praha 6 jako vůbec jeden z prvních soudních exekutorů v České republice a začal psát historii Exekutorského úřadu Praha 6. Od samého počátku chápal exekuci jako službu, což se odrazilo v rychlém růstu firmy.

2005

Začali jsme vyvíjet vlastní exekuční informační software „EIS“, který ve své době představoval revoluční počin v oblasti exekučního vymáhání pohledávek.

2009

V listopadu 2009 jsme započali éru plné elektronizace exekučního řízení. Od té doby vedeme spisy výhradně v elektronické podobě a komunikujeme elektronicky prostřednictvím datové schránky či XML standardů.

2013

V červnu 2013 byla jmenována Mgr. Zuzana Sobíšková soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Praha 6. Převzala veškerá neukončená exekuční řízení, plynule navázala na odkaz předchozího soudního exekutora a pokračuje v budování dobrého jména Exekutorského úřadu Praha 6.

2017

Od roku 2017 používáme zbrusu nový informační systém E-OFFICE, který dramaticky zvýšil úspěšnost, rychlost a hospodárnost exekučního řízení. Zároveň se v tomto roce zrodil náš EXBOT®, který automatizuje a robotizuje širokou škálu našich interních procesů.

2021

Rok 2021 byl přelomovým rokem, kdy spojením Mgr. Zuzany Sobíškové a JUDr. Jana Grosama v osobním životě nastalo symbolické propojení tradice a moderního pojetí exekucí. Od 1. října nás najdete na nové skvělé adrese v Hadovka Office Park, Evropská 2588/33A. Tím vyvrcholilo naplňování naší dlouhodobé vize a začali jsme psát novou kapitolu naší firmy.

Formou školení a přímé finanční podpory se podílíme na zvyšování finanční gramotnosti dětí i dospělých..

Uvědomujeme si, že kontinuální vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti dětí i dospělých je jednou z klíčových cest, jak předcházet exekucím a nepřiměřenému zadlužování naší populace. Proto se již několik let intenzivně věnujeme širokému spektru aktivit, které pro nás nejsou jen prací, ale zabýváme se jimi i ve svém volném čase, protože nás vnitřně naplňují a baví:

• Jezdíme po celé republice a školíme seniory v domovech s pečovatelskou službou, děti na základních a středních školách či osoby znevýhodněné na trhu práce. Pomáháme jim zorientovat se ve složitém světě financí, a ještě složitějším světě exekucí.

• Podíleli jsme se na vzniku projektu „Peníze nerostou na stromech“ divadelního spolku Ty-já-tr, který prostřednictvím divadelního představení učí děti i dospělé, jaká je hodnota peněz a jak s nimi správně nakládat.

• Pravidelnou finanční podporou zajišťujeme mimo jiné učebnice finanční gramotnosti pro školy či financujeme divadelní představení „Peníze nerostou na stromech“.

• Ve spolupráci se spolkem LIGHTHOUSE realizujeme besedy na téma exekuce a osobní dluhové poradenství u osob ve výkonu trestu. To vše s cílem snížit u odsouzených riziko budoucí recidivy, neboť nedostatek finančních prostředků je jedním z hlavních faktorů trestné činnosti.

PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ

LIGHTHOUSE spolek

LIGHTHOUSE spolek

S exekutorským úřadem Zuzany Grosamové spolupracuje náš spolek již několik let. Začátek naší spolupráce spočíval v řešení individuálních problémů a dotazů našich klientů, kdy jsme od začátku kvitovali pozitivní přístup zaměstnanců úřadu k řešení exekucí také z pohledu dlužníků. Začal se tak zcela logicky vyvíjet vztah, který oběma stranám přináší mnoho pozitivního. Dnes s námi zaměstnanci úřadu dojíždějí za odsouzenými do českých věznic na besedy, na nichž představují práci exekutora, pomáhají pochopit práva a povinnosti dlužníka a exekutora a samozřejmě také řeší konkrétní dotazy ke konkrétním exekucím.

Odborníci z úřadu se rovněž ve svém volném čase účastní našich dluhových poradenství, která ve věznicích realizujeme, a s konkrétními odsouzenými řeší jejich konkrétní problémy při individuálních pohovorech. Jedná se o zcela unikátní projekt, jediný svého druhu, jenž ukazuje, že mezi dlužníkem a exekutorem nemusí být jen „nepřátelský vztah“.

Aktivity úřadu v oblasti vzdělávání a prevence zadlužování nám dále umožnily poznat projekt Peníze nerostou na stromech divadelní společnosti Ty-já-tr, který jsme společně přetvořili a jehož„vězeňskou“ verzi jsme s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR zařadili do vzdělávací části programu Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění. V rámci tohoto projektu se pracovníci úřadu také podíleli na vzniku aplikace FGDP – Finanční gramotnost a dluhové poradenství –, která se stala průlomovou vzdělávací aktivitou v českém vězeňství. V budoucnu umožní tablety s touto aplikací začít řešit dluhové problémy mnohem většímu počtu odsouzených.

Tím ale naše spolupráce nekončí a připravují se další projekty. Toho si velice vážíme a těšíme se na další novátorské aktivity, díky nimž pomůžeme mnoha našim dalším klientům společnými silami bojovat s dluhovou zátěží.

PETR SCHNEEDÖRFLER, předseda

LIGHTHOUSE spolek

LIGHTHOUSE spolek

S exekutorským úřadem Zuzany Grosamové spolupracuje náš spolek již několik let. Začátek naší spolupráce spočíval v řešení individuálních problémů a dotazů našich klientů, kdy jsme od začátku kvitovali pozitivní přístup zaměstnanců úřadu k řešení exekucí také z pohledu dlužníků. Začal se tak zcela logicky vyvíjet vztah, který oběma stranám přináší mnoho pozitivního. Dnes s námi zaměstnanci úřadu dojíždějí za odsouzenými do českých věznic na besedy, na nichž představují práci exekutora, pomáhají pochopit práva a povinnosti dlužníka a exekutora a samozřejmě také řeší konkrétní dotazy ke konkrétním exekucím.

Odborníci z úřadu se rovněž ve svém volném čase účastní našich dluhových poradenství, která ve věznicích realizujeme, a s konkrétními odsouzenými řeší jejich konkrétní problémy při individuálních pohovorech. Jedná se o zcela unikátní projekt, jediný svého druhu, jenž ukazuje, že mezi dlužníkem a exekutorem nemusí být jen „nepřátelský vztah“.

Aktivity úřadu v oblasti vzdělávání a prevence zadlužování nám dále umožnily poznat projekt Peníze nerostou na stromech divadelní společnosti Ty-já-tr, který jsme společně přetvořili a jehož„vězeňskou“ verzi jsme s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR zařadili do vzdělávací části programu Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění. V rámci tohoto projektu se pracovníci úřadu také podíleli na vzniku aplikace FGDP – Finanční gramotnost a dluhové poradenství –, která se stala průlomovou vzdělávací aktivitou v českém vězeňství. V budoucnu umožní tablety s touto aplikací začít řešit dluhové problémy mnohem většímu počtu odsouzených.

Tím ale naše spolupráce nekončí a připravují se další projekty. Toho si velice vážíme a těšíme se na další novátorské aktivity, díky nimž pomůžeme mnoha našim dalším klientům společnými silami bojovat s dluhovou zátěží.

PETR SCHNEEDÖRFLER, předseda