Úvod - Často kladené otázky

Často kladené otázky

Našel/a jsem si nemovitost, kterou chci koupit v dražbě. Mohu se dražby účastnit? Co znamená elektronická dražba?

Ano. Dražby se může účastnit téměř (až na zákonné výjimky) kdokoliv. Budete dražit z pohodlí domova či jiného místa. Potřebujete stabilní internetové připojení a zařízení, na kterém budete dražit. Může to být počítač, tablet či telefon. Elektronické dražby provádíme prostřednictvím dražebního portálu www.okdrazby.cz.

Je možná prohlídka dražené nemovitosti?

Prohlídky dražených nemovitých věcí v exekuční nedobrovolné dražbě nejsou ze zákona možné. Bohužel je nejsme oprávněni provádět.

Nemovitost chci koupit v dražbě. Jak to udělám?

K účasti na elektronické dražbě je potřeba splnit podmínky uvedené v dražební vyhlášce. Podmínky jsou pro každého zájemce závazné a jsou v dražební vyhlášce podrobně popsané. Proto si dražební vyhlášku z dražebního portálu stáhněte a v klidu si ji pročtěte. Ve stručnosti se jedná o tyto podmínky:
1) Zaregistrovat se na portálu www.okdrazby.cz.
2) Vyplnit a doložit úředně ověřený doklad o prokázání totožnosti.
3) Složit dražební jistotu.

V dražební vyhlášce jsem se dočetl/a, že způsobů, jak doložit doklad o prokázání totožnosti, a způsobů, jak složit dražební jistotu, je mnoho. Který mám zvolit?

Vyberte ten, který Vám vyhovuje nejlépe. Myslete však na to, že doklad o prokázání totožnosti musíte předložit a jistotu složit před zahájením dražby. Pokud to uděláte později, nebudete se moci dražby účastnit. Osobně vše vyřídíme v úředních hodinách během deseti minut, naproti tomu doručení dokladu o prokázání totožnosti poštou pár dní zabere.

Když nemovitost nevydražím, co se stane s mojí složenou dražební jistotou?

Dražební jistotu Vám vrátíme zpět, a to zpravidla do jednoho týdne ode dne konání dražby.

Nemovitost jsem úspěšně vydražil/a. Co teď? Kdy a komu mám za ni zaplatit?

Na Vaši adresu trvalého pobytu Vám doručíme usnesení o příklepu. V usnesení bude mimo jiné uvedena lhůta k doplacení nejvyššího podání. Lhůta k doplacení začne běžet od právní moci usnesení o příklepu. O právní moci usnesení o příklepu Vás budeme informovat a rovněž Vám sdělíme, jak nejvyšší podání doplatit.

Kdy se stanu vlastníkem nemovité věci?

Jakmile usnesení o příklepu nabyde právní moci a jakmile doplatíte nejvyšší podání, zajistíme u katastrálního pracoviště přepis vlastnického práva na Vaši osobu. Vlastníkem nemovité věci se stáváte zpětně ke dni udělení příklepu.

Kdy mi předáte nemovitou věc? Kdy dostanu od nemovité věci klíče?

Převzetí nemovité věci si musíte jako vydražitel zajistit přímo s dlužníkem sám/sama a na své náklady. Nejsme bohužel ze zákona oprávněni zajišťovat faktické předání nemovité věci do rukou vydražitele.

Jsem již vlastníkem nemovité věci zapsaným v katastru nemovitostí, avšak na listu vlastnictví u vydražené nemovité věci stále váznou zástavní práva dlužníka. Co s tím?

Zajistíme výmaz zástavních práv vztahujících se k osobě dlužníka. Výmaz zástavních práv však lze provést nejdříve poté, co tato zástavní práva ze zákona zaniknou – tedy po právní moci rozvrhového usnesení.

Máte jakékoliv jiné dotazy k plánované dražbě nemovitých věcí?

Zodpoví Vám je náš zkušený kolega Petr. Zeptejte se ho na e-mailu drazby@exekutorsky-urad.cz.